Ngày đưa:  07/11/2012 11:15:52 AM
Thông tin liên hệ

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi. 

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Điện thoại: (055) 3837.568.
 
Fax:  055 3837568
 
Mã số thuế: 4300508433
 
Website: www.nuian.vn
 
 
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất