Ngày đưa:  18/07/2017 07:18:54 AM
Sở Thông tin và Truyền thông Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Sáng ngày 17/7, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổ chức Họp Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2017, tổ chức nhân sự của Sở duy trì ổn định với 25 biên chế; công tác thông tin báo chí, truyền thông góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh Quốc phòng của tỉnh. Sở đã thẩm định và cấp 26 Giấy phép về tài liệu không kinh doanh, với số lượng 22 ngàn bản in, 02 bản tin định kỳ; dịch vụ bưu chính, viễn thông đã cung cấp ổn định tại 100% xã, phường, thị trấn; tiếp tục triển khai liên thông phần mềm Quản lý văn bản, gắn với ứng dụng chữ ký số; đã cấp phát 51 chứng thư số…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Sở sẽ tăng cường công tác quản lý thông tin trên mạng, Cổng thông tin điện tử; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, thực hiện tuyên truyền về thành tựu của tỉnh, những chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch; thường xuyên phối hợp thực hiện cấp phép tần số vô tuyến điện tàu cá, cấp phép tần số cho đài truyền thanh cơ sở; triển khai xác nhận khối lượng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn theo Chương trình viễn thông công ích đến năm 2020; kết nối và liên thông hệ thống eOffice đến 70% cấp xã; ứng dụng chữ ký số trao đổi văn bản điện tử trong 80% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện, phấn đấu đạt 10% cơ quan nhà nước cấp xã…

 

 

Tin, ảnh: Hoài Ân

Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất