Ông Trần Thanh Trường - Chủ tịch Công đoànphát biểu tại Đại hội
Ông Trần Thanh Trường - Chủ tịch Công đoànphát biểu tại Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Ra mắt BCH nhiệm kì mới 2011-2014
Ra mắt BCH nhiệm kì mới 2011-2014
TTawngj hoa lưu niệm cho BCH nhiệm kì cũ
TTawngj hoa lưu niệm cho BCH nhiệm kì cũ
Ông Vũ Hòa Phương phát biểu tại Đại hội
Ông Vũ Hòa Phương phát biểu tại Đại hội