Ông Trần Thanh Trường phát biểu tại ngày Hội
Ông Trần Thanh Trường phát biểu tại ngày Hội
Đại biểu và người dân tham dự
Đại biểu và người dân tham dự
Hướng dẫn người dân sử dụng Internet
Hướng dẫn người dân sử dụng Internet
Các em học sinh tìm hiểu thông tin trên Internet
Các em học sinh tìm hiểu thông tin trên Internet
Lãnh đạo huyện phát biểu tại ngày Hội
Lãnh đạo huyện phát biểu tại ngày Hội